Author Avatar

0

Share post:

เลขาฯศาล ส่งหนังสือถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด จัดพิธีการให้พร ‘เจ้าฟ้าเพชรกิตำหนิยาภาฯ’ ทรงหายพระอาการล้มป่วยอย่างเร็ว ขอความร่วมมืองดเว้นงานเลี้ยงฉลองปีใหม่
ช่วงวันที่ 19 เดือนธันวาคม นายธีรอำนาจ แหงนหน้าประณีตบรรจง เลขาธิการที่ทำการศาล ได้เซ็นชื่อจดหมายเวียน ศย 005/ว.1176 เรื่อง กรรมวิธีการจัดพิธีการบำเพ็ญทานเพื่อให้พรแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา แล้วก็ขั้นตอนการจัดงานกิจกรรมปีใหม่ พุทธศักราช2566 ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ทำการศาล
ความว่า ตามคำอธิบายพว. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิตำหนิยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระล้มป่วย ระบุวันที่ 15 ธ.ค. 2565 นั้น เพื่อเป็นการแสดงความซื่อสัตย์ และก็ร่วมทำบุญทำกุศลเพื่อให้พร แก่สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการเจ็บป่วยโดยด่วน ที่ทำการศาลขอชวนหน่วยงานในสังกัดที่ทำการศาลจัดการ ดังต่อไปนี้
1.ร่วมพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ และก็พิธีการขอพรตามหลักของแต่ละศาสนากับคณะสงฆ์แล้วก็ผู้นำทางจิตวิญญาณทุกศาสนาในจังหวัด สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถร่วมพิธีการกับทางจังหวัดได้
2.พินิจพิเคราะห์จัดพิธีการทำบุญสุนทานใส่บาตร บริจาคเลือด หรืออย่างหนึ่งประการใด สุดแท้แต่เห็นควร
3.พินิจพิเคราะห์จัดพิธีการบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อมอบเป็นพระราชบุญกุศล ดังเช่น ปลดปล่อยปลา หรือปลดปล่อยสัตว์ โดยให้ซื้อปลา หรือสัตว์ที่จะทำปลดปล่อยจากตลาด หรือแหล่งขายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ดังนี้ การจัดการตามข้อ 1-3 ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายจากงบประมาณได้
อนึ่ง ที่ทำการศาลขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดที่ทำการศาลงดเว้นจัดงานกิจกรรมครื้นครึกเนื่องในช่องทางเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช2566 ก็เลยเรียนมาเพื่อโปรดทราบแล้วก็พินิจปฏิบัติการถัดไป

แพทย์ล็อต โพสต์ชัดๆแผลน้องธันวา เสมือนทุเรียนตกจากเขา แตะต้องที่ไหนเจ็บนั่น
New York Online Slots