Author Avatar

0

Share post:

ผู้ว่าฯหมูป่า สั่งปลด ‘นายกดังเมืองบัวหลวง’ พ้นตำแหน่ง ข้างหลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟันคดโกง
ช่วงวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน นายณรงค์ศักดา ยาธนาแขน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงชื่อเซ็นคำบัญชาในหนังสือ คำบัญชาจังหวัดปทุมธานี ให้นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกึ่งกลางพ้นจากตำแหน่ง โดยหนังสือระบุวันที่ 31 ต.ค. 2565 มีรายละเอียดทั้งสิ้น 14 หน้ากระดาษ บอกว่า
ต่อเนื่องมาจาก จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับเรื่องกล่าวอ้างนายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกึ่งกลาง และก็เมื่อครั้งครองตำแหน่งนายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่งกลาง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับพวกทำผิดฐานโกงเฉพาะหน้าที่ หรือทำไม่ดีต่อตำแหน่งงานราชการ หลายสาเหตุ
ตั้งราคาขายเอกสารประกวดราคาแผนการก่อสร้างถนนลูกรังและก็วางท่อสำหรับระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณีรินทร์ กลุ่มที่ 1 แล้วก็แผนการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงยกฐานะ ซ่อมถนนหนทาง แล้วก็วางท่อสำหรับระบายน้ำอื่นๆอีก 7 โครงงาน สูงขึ้นมากยิ่งกว่าข้อเท็จจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย กรณีเมื่อครั้งครอบครองตำแหน่งนายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่งกลาง มี
1.โครงงานก่อสร้างถนนลูกรัง แล้วก็วางท่อสำหรับระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณีรินทร์ กลุ่มที่ 1
2.แผนการก่อสร้างยกฐานะถนนหนทางแอสฟัลว่ากล่าวกคอนกรีต รอบๆตรอกมิตรบ้านกึ่งกลาง กลุ่มที่ 2
3.แผนการเปลี่ยนแปลงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติเตียนกคอนกรีต รอบๆเลาะลำคลองน้ำประปา กลุ่มที่ 1
และก็เมื่อครั้งครอบครองตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกึ่งกลาง มี
1.โครงงานปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมถนนหนทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อที่มีไว้สำหรับระบายน้ำ
2.โครงงานปรับปรุงแก้ไขซ่อมบำรุงถนนหนทางแอสฟัลตำหนิกคอนกรีต
3.แผนการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมถนนหนทางคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรพร้อมรางวี ถนนหนทางแบ่งสรรกรมการปกครอง กลุ่มที่ 2
4.โครงงานปรับแต่งซ่อมถนนหนทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี แล้วก็
5.แผนการวางท่อที่มีไว้ระบายน้ำพร้อมรางวี
รอบๆลำคลองสะพาน-หน้าอนามัย กลุ่มที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับไว้ไตร่ตรอง
โดยมอบหมายแผนกผู้สอบสวนพื้นฐานเพื่อดำเนินงานสอบสวนความจริง แล้วก็สะสมหลักฐานและก็ลงความเห็นให้ส่งรายงานสำนวนการสอบปากคำ เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และก็คำตัดสินไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องร้องคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิเคราะห์ตัดสินคดี แล้วก็ส่งสำนวนการสืบสวนไปยังผู้กุมอำนาจแต่งถอดถอน เพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ แล้วก็อำนาจกับนายสายัณ นพขำ ผู้ถูกใส่ความที่ 1 ตามฐานข้อผิดพลาดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญกล่าวถึงการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งทำลายล้างการคดโกง พุทธศักราช2561 มาตรา 91 (1) รวมทั้งมาตรา 98 วรรคสี่ สุดแท้แต่กรณีถัดไป

What is the Thai Lotto?
BK8Thai Review - An Online Casino Site